Bestuur

Het 55e bestuur der NSBC Stuban bestaat, op constitutionele volgorde uit: Lunya van Wunnik, Britt Tackenberg, Mark Dommerholt, Rivka van den Berg en Fleurke Veldhuis.

Hieronder stellen zij zich voor. Klik hier voor meer informatie over vorige besturen.

Voorzitter: Lunya Van Wunnik

Jullie kennen mij waarschijnlijk al als PR-commissaris van het vorige bestuur. Ik ben nu al zo’n twee jaar lid, zit in de B trainingsgroep en speel samen met het meest gezellige team in de 7e divisie. Het afgelopen jaar heb ik me met veel plezier ingezet voor Stuban. De vereniging heeft mij veel mooie dingen gebracht, zoals goede vrienden, gezelligheid en betere badmintonskills. Al vanaf het begin voel ik me erg thuis binnen Stuban. Ook heb ik de afgelopen tijd veel geleerd over een bestuur runnen. Omdat ik het zo fijn vond om te doen, lukt het mij nog niet om afscheid nemen. Dit jaar zou ik graag nog een keer het bestuur in gaan… maar dit keer met wat meer ervaring én als voorzitter.


You probably already know me as the PR commissioner of the previous board. I’ve been a member for about two years now, I’m in the B trainings group and play with the most fun team in the 7th division. Over the past year I have enjoyed working for Stuban. The association has brought me many beautiful things, such as good friends, fun and better badminton skills. I have felt very much at home within Stuban from the start. I’ve also learned a lot about running a board recently. Because I liked it so much, I am not ready to say goodbye yet. This year I would like to go on the board again … but this time with a little more experience and as the chairman.

Contact: voorzitter@stuban.nl

Secretaris: Britt Tackenberg

Hoi! Mijn naam is Britt en ik ben secretaris in het 55ste bestuur van onze mooie vereniging. Ik ben binnen Stuban actief geweest binnen de toernooi-commissie en de prac en ik vond het wel eens tijd worden om mezelf volledig in te zetten voor de vereniging door een bestuursjaar te doen. Ik heb dan ook ontzettend veel zin om dit jaar de functie van secretaris in te vullen! Ik heb als kind ongeveer 6 jaar recreatief gebadmintond en ik heb dit de afgelopen 3 jaar met veel plezier weer opgepakt binnen Stuban. Ik ben in september begonnen aan mijn allereerste competitie seizoen en ook daar heb ik heel veel zin in. Naast mijn functie binnen het nieuwe bestuur ga ik dit schooljaar mijn bachelor Communicatiewetenschap afronden door mijn scriptie te schrijven en stage te lopen. Ik hoop er (ondanks de rare corona tijden) een heel mooi jaar ervan te maken met het nieuwe bestuur en alle leden van Stuban!


Hi! My name is Britt and I am secretary in the 55th board of our beautiful association. I have been active within Stuban at the tournament committee and the prac and I thought it was time to fully commit myself to the association by doing a board year. I am really looking forward to filling the position of secretary this year! As a child I played recreational badminton for about 6 years and I have taken up this again within Stuban with great pleasure for the past 3 years. I started my very first competition season in September and I’m looking forward to that too. In addition to my position within the new board, I will complete my bachelor Communication Science this school year by writing my thesis and doing an internship. I hope (despite of the strange corona times) to make it a very good year with the new board and all the members of Stuban!

Contact: secretaris@stuban.nl

Penningmeester: Mark Dommerholt

Ik ben Mark, 19 jaar, studeer Chemistry aan de Radboud Universiteit en ik ben dit jaar de penningmeester. Sinds kort woon ik in Nijmegen op kamers, maar ik kom uit Beuningen. Hier heb ik ongeveer zeven jaar met veel plezier badminton gespeeld. Maar toen ik ging studeren wilde ik toch graag in Nijmegen komen badmintonnen. Ik speel nu één jaar bij Stuban en dat bevalt me heel goed. Ik heb al veel geleerd en ik heb heel veel zin om samen met mijn team komend competitieseizoen in te gaan. Ik wil graag penningmeester worden omdat ik graag wat meer voor de vereniging wil doen en om meer ervaring op te doen binnen een bestuur. Ik hoop dat ik jullie terug zie bij de trainingen!


My name is Mark, 19 years old, I study Chemistry at Radboud University and I the treasurer this year. Recently I have been living in rooms in Nijmegen, but I am from Beuningen. I enjoyed playing badminton here for about seven years. But when I went to college, I wanted to play badminton in Nijmegen. I have been playing at Stuban for one year now and I really like it. I have already learned a lot and I am really looking forward to entering the competition season with my team. I would like to become a treasurer because I would like to do more for the association and to gain more experience within a board. I hope to see you at the training sessions!

Contact: penningmeester@stuban.nl

Commissaris PR: Rivka van den Berg

Hoi, ik ben Rivka, ik ben 21 jaar en sinds dit jaar volg ik de master Communicatie en Beïnvloeding. Al sinds ik lid werd van stuban heb ik het hier erg naar mijn zin (ik heb immers mijn vriend ontmoet bij de eerste stuban borrel waar ik heen ging ). Na 2 jaar lid te zijn geweest leek het me dan ook erg leuk om eens iets terug te doen door het bestuur in te gaan. Als PR-commissaris hoop ik bij te dragen aan een leuk (lustrum!) jaar. Ook ga ik dit jaar voor het eerst meedoen aan de competitie. We hebben nog geen wedstrijden gespeeld, maar ik ben al wel heel tevreden met mijn gezellige team #GoTeam9!


Hi, my name is Rivka, I am 21 years old and since this year I do the master Communication and Persuasion. Ever since I joined stuban I have really enjoyed my time here (after all, I met my boyfriend at the first stuban drink I went to). After 2 years it became about time to give something back to the association by joining the board. As the PR commisioner, I hope to contribute to a nice (lustrum!) year. I will also participate in the competition for the first time this year. We haven’t played many games yet, but I am already very satisfied with my fun team # GoTeam9!

Contact: pr@stuban.nl

Competitieleider: Fleurke Veldhuis

Mijn naam is Fleurke en ik ben nu ongeveer een jaar lid. Ik speel vanaf september ook competitie bij Stuban en mag team 3 vertegenwoordigen! Daarnaast vertegenwoordig ik Stuban als competitieleider dit jaar. Ik heb er enorm veel zin in en hoop veel te kunnen leren. Op dit moment volg ik het 2e pre-master jaar van Pedagogische wetenschappen om vervolgens een master Orthopedagogiek te doen. Ik zou graag gedragswetenschapper worden, het liefst in de sector van jeugdzorg en/of jeugdhulpverlening. Verder werk ik op dit moment bij het Leokannerhuis en begeleid daar kinderen, jongeren en volwassen met autisme en andere gedragsproblemen en psychiatrische problemen. Vorig jaar in de JES gaf ik aan dat ik het leuk vind om te organiseren en andere zaken te regelen en dat ik daar nog wel iets mee wou doen voor Stuban. Nou dat is in ieder geval waargemaakt!


My name is Fleurke and I have been a member for about a year now. From September on I also play competition at Stuban and I  represent team 3! In addition, I represent Stuban as competition leader this year. I am really looking forward to it and hope to learn a lot. At the moment I am following the 2nd pre-master year of Pedagogical Sciences and then do a master in Special Education. I would like to become a behavioral scientist, preferably in the sector of youth care and / or youth care. At the moment I also work at the Leokannerhuis and supervise children, young people and adults with autism and other behavioral and psychiatric problems. Last year at the JES I indicated that I enjoy organizing and arranging other things and that I still wanted to do something with that for Stuban. Well at least that has been realized!

Contact: competitieleider@stuban.nl