Laatste coronanieuws

Laatste update: 02-12-2021

Volgens de laatste maatregelen omtrent COVID-19 zijn de sportscholen om 17:00 uur gesloten. Vanuit het Radboud Sportcentrum (RSC) is er helaas besloten om de trainingen niet te verplaatsen. Dit betekent dat er tot en met 18 december geen training is.

Gelukkig heeft Badminton Nederland besloten dat de competitie de komende weken gewoon doorgaat. Dit gaat om wedstrijden die plaatsvinden voor 14:30 uur. Wedstrijden die niet kunnen worden gespeeld door deze richtlijnen moeten worden ingehaald in de reserveweek.

Denk eraan dat je voor het sporten het Corona Toegangsbewijs (CTB) dient te laten zien.

Meer informatie over de huidige coronamaatregelen is te vinden bij de Rijksoverheid, Badminton Nederland, en het Radboud Sportcentrum.


Last update: 02-12-2021

According to the latest measures regarding COVID-19, the gyms will be closed at 5 p.m. Unfortunately, the Radboud Sports Center (RSC) has decided not to move the training sessions. This means that there will be no training until December 18.

Fortunately, Badminton Netherlands has decided that the competition will continue in the coming weeks. This refers to the matches that take place before 2:30 PM. Matches that cannot be played because of these guidelines must be caught up in the reserve week.

Remember that you must show the Corona Admission Ticket (CTB) before training or playing competition.

More information about the current corona measures can be found at the Government, Badminton Netherlands, and the Radboud Sports Center.