Commissies

Er zijn momenteel 12 verschillende commissies. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een paar commissies en verder zijn de commissies gevuld met Stubanleden. Op deze pagina worden alle commissies beschreven.

De PRAC

De PR- en Activiteitencommissie (kortweg: PRAC) is het visitekaartje van de club. Allereerst organiseert zij badminton gerelateerde activiteiten zoals het introductietoernooi, wat altijd aan het begin van het jaar plaatsvindt om kennis met Stuban te kunnen maken. Natuurlijk organiseert Stuban meer dan alleen badmintonactiviteiten. Altijd erg populair is onze Crazy 88, maar ook de spelletjesavond, sinterklaasavond en zeker het Stubanweekend zijn activiteiten waar veel over nagepraat wordt.

De PRAC kondigt haar activiteiten altijd aan via de e-mail, tijdens de trainingen, via de sociale media kanalen en via deze website. Voor een overzicht van de activiteiten voor de komende tijd: zie de activiteitenkalender op de voorpagina van deze website.

Naast het organiseren van activiteiten zorgt de PRAC er ook voor dat de naamsbekendheid van Stuban wordt vergroot. De PRAC ondersteunt de PR-commissaris bij het maken en verspreiden van promotiemateriaal en is vaak ook aanwezig op de diverse evenementen zoals de introductie om Stuban binnen de Nijmeegse studentenwereld op de kaart te blijven zetten.

Met al deze activiteiten heeft de PRAC een belangrijke, maar vooral leuke taak. De commissie heeft dan ook een goede bezetting: Rivka van den Berg, Gina Boting, Flip de Jong, Esmée van den Belt, Elze van den Beuken en Celine van Heeswijk.

Heb je vragen aan leden van de PRAC of wil je graag helpen bij het organiseren van activiteiten, stuur dan een mailtje naar prac@stuban.nl.

De Technische Commissie (TC)

Het indelen van de teams is elk seizoen weer een flinke puzzel. Om licht in deze duisternis te scheppen heeft Stuban een Technische Commissie (TC) aangesteld. Deze commissie buigt zich ieder jaar over de teamindeling voor de competitie en houdt zich gedurende het jaar bezig met de trainingsindeling, communicatie & evaluatie met trainers, besteding van de Wedstrijdsport Subsidie en andere technische zaken.

De TC bestaat uit vertegenwoordigers uit de verschillende trainingsgroepen. Momenteel zijn zijn dit: Janine Stekelenburg (competitieleider en tevens voorzitter), Fleurke Veldhuis, Mark Notermans, Michael Lie, Wietse Essink en Robert Hauptmeijer. Daarnaast werkt de commissie nauw samen met de studenttrainers en hoofdtrainer Sylvain van Brummelen.

Heb je vragen of opmerkingen voor de TC? Mail dan naar tc@stuban.nl.

De JES-Redactie

JES betekent Je Eigen Stubanblad. De JES is het roemruchte clubblad van badmintonclub Stuban. Het verschijnt in drie à vier keer per seizoen en bevat allerlei wetenswaardigheden over badminton en Stuban. Met dit blad blijf je natuurlijk ook de hoogte van alle roddels binnen Stuban. Verplichte lectuur dus voor elke Stubanees! Op dit moment zitten Guo Xun Hu, Sven Ebben, Merel Rijn en Lunya van Wunnik in de JES commissie.

De meest recente oplage van de JES:

Wil je je eigen JES-editie of wil je de redactie bereiken, stuur dan een mailtje naar jes@stuban.nl.

De Bata commissie

Dit jaar is Jelte Schermer verantwoordelijk voor de Bata Commissie. Deze race bestaat uit 25 etappes variërend van 3 tot 12 km. De start is vanaf het Radboud Sportcentrum in Nijmegen om 0.00 uur (nacht van vrijdag op zaterdag). De finish is ’s middags op de campus van de Universiteit Twente in Enschede. Aansluitend barst het grootste studentenfeest van Nederland los. Meer informatie is te vinden op: www.batavierenrace.nl. Er zijn voor 2021 nu voldoende inschrijvingen om een team te vormen! Je kunt je nog steeds opgeven als vrijwilliger tijdens het evenement.

Wil je de Bata commissie bereiken, stuur dan een mailtje naar bata@stuban.nl.

De Kascommissie

Zoals elke zichzelf respecterende vereniging betaamt, dient ook Stuban voor een goede financiële boekhouding te zorgen. Hiervoor stelt de Algemene Ledenvergadering (ALV) ieder jaar een kascontrole commissie samen. Deze controleert aan het eind van ieder seizoen de cash-flow stromen in het ‘grote’ kasboek en houdt winst – c.q. verliesperspectieven in de gaten. Op dit moment bestaat de kascommissie uit Daphne Korte, Merel Rijn en Mark Dommerholt.

De Websitecommissie

De Websitecommissie wordt momenteel gevormd door Rivka van den Berg, Rutger Kemperman en Sven Ebben. De websitecommissie zorgt voor het onderhoud van de website en de beschikbaarheid van alle nieuwtjes over bijvoorbeeld de competitie, toernooien en foto’s. Ook heeft de websitecommissie deze nieuwe website recent gemaakt.

Heb je vragen of opmerkingen over de website, stuur dan een mailtje naar: webmaster@stuban.nl

De NUIK commissie

Het Nijmeegse Universitair Invitatie Kampioenschap (NUIK) vindt aan het einde van elk seizoen plaats en is een gezelligheidstoernooi, waar Stubanezen samen met vrienden en familie om de kampioenschap gaan strijden. Het toernooi duurt een middag en eindigt meestal met een gezamenlijk diner. Als de maatregelen het toelaten, zal dit toernooi in 2022 weer doorgaan. De commissie bestaat momenteel uit Jelte Schermer, Tosca Veerbeek en Maite van den Noort.

De NUIK commissie kun je bereiken door te mailen naar nuik@stuban.nl.

De Toernooicommissie

Ieder jaar, vroeg in het toernooiseizoen, wordt het jaarlijkse Open Stubantoernooi georganiseerd. Daarvoor wordt een toernooicommissie benodigd, die alle zaken rondom het Stubantoernooi regelt. De toernooicommissie voor het Stubantoernooi 2022 op 19 maart bestaat tot nu toe uit Aldo Gunsing, Rutger Kemperman, Mark Dommerholt, Ruben Christianen, Tosca Veerbeek en Esmée van den Beld.

Wil je meehelpen of de toernooicommissie bereiken kan dat via toernooi@stuban.nl.

De Kledingcommissie

De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de clubkleding. Dit houdt in ontwerp, inventarisatie naar de leden toe, bestelling en afronding. Mark Notermans, Jelte Schermer en Esmée van den Beld nemen deze taak op zich. 

Heb je interesse in de clubkleding, stuur dan een mailtje naar kleding@stuban.nl.

De Lustrumcommissie

In september 2021 wordt Stuban 55 jaar. Dit is reden voor een feestje en daarom wordt deze commissie eens in de 5 jaar tot leven geroepen. De lustrumcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van extra feestelijke activiteiten en het maken van extra promotiemateriaal gerelateerd aan de verjaardag van Stuban. De commissie bestaat momenteel uit Gitte Mostert, Rutger Kemperman en Rivka van den Berg.

De lustrumcommissie kun je bereiken door een mailtje te sturen naar lustrum@stuban.nl.

Bij Stuban kunnen we trainen, wedstrijden en toernooien spelen, clubkleding dragen, en sportieve en ontspannende activiteiten doen. Dit alles kost helaas geld. Daarom doet de sponsorcommissie er alles aan om extra geld binnen te halen en de ledencontributie laag te houden. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het contact met huidige sponsoren en het werven van nieuwe sponsoren. Dit jaar bestaat de commissie uit Jelte Schermer, Rivka van den Berg, Lunya van Wunnik en Dustin Wong.

Heb je interesse in de sponsorcommissie? Stuur dan een mailtje naar sponsor@stuban.nl.

De Trainingskampcommissie

Ook volgend seizoen, september 2022, vindt weer een trainingskamp plaats. Jelte Schermer en Sven Ebben zijn verantwoordelijk voor de commissie. De bedoeling is om ieder jaar voordat de competitie begint dit kamp te organiseren om zo de spelers voor het nieuwe seizoen klaar te stomen. Tijdens dit weekend willen we een weekend lang op hoog niveau trainen, zodat onze teams beter op elkaar zijn ingespeeld. Daarnaast kan iedereen zo ook hun teamgenoten en andere teams beter leren kennen!

Heb je interesse in de trainingskampcommissie? Stuur dan een mailtje naar competitieleider@stuban.nl of naar trainingskamp@stuban.nl.