Commissies

Er zijn momenteel 12 verschillende commissies. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een paar commissies en verder zijn de commissies gevuld met Stubanleden. Op deze pagina worden alle commissies beschreven.

De PRAC

De PR- en Activiteitencommissie (kortweg: PRAC) is het visitekaartje van de club. Allereerst organiseert zij badminton gerelateerde activiteiten zoals het introductietoernooi, wat altijd aan het begin van het jaar plaatsvindt om kennis met Stuban te kunnen maken. Natuurlijk organiseert Stuban meer dan alleen badmintonactiviteiten. Altijd erg populair is onze Crazy 88, maar ook de spelletjesavond, sinterklaasavond en zeker het Stubanweekend zijn activiteiten waar veel over nagepraat wordt.

De PRAC kondigt haar activiteiten altijd aan via de e-mail, tijdens de trainingen, via de sociale media kanalen en via deze website. Voor een overzicht van de activiteiten voor de komende tijd: zie de activiteitenkalender op de voorpagina van deze website.

Naast het organiseren van activiteiten zorgt de PRAC er ook voor dat de naamsbekendheid van Stuban wordt vergroot. De PRAC ondersteunt de PR-commissaris bij het maken en verspreiden van promotiemateriaal en is vaak ook aanwezig op de diverse evenementen zoals de introductie om Stuban binnen de Nijmeegse studentenwereld op de kaart te blijven zetten.

Met al deze activiteiten heeft de PRAC een belangrijke, maar vooral leuke taak. De commissie heeft dan ook een goede bezetting: Rivka van den Berg, Gina Boting, Flip de Jong, Esmée van den Beld, Elze van den Beuken, Celine van Heeswijk en Dustin Wong.

Heb je vragen aan leden van de PRAC of wil je graag helpen bij het organiseren van activiteiten, stuur dan een mailtje naar prac@stuban.nl.

De Technische Commissie (TC)

Het indelen van de teams is elk seizoen weer een flinke puzzel. Om licht in deze duisternis te scheppen heeft Stuban een Technische Commissie (TC) aangesteld. Deze commissie buigt zich ieder jaar over de teamindeling voor de competitie en houdt zich gedurende het jaar bezig met de trainingsindeling, communicatie & evaluatie met trainers, besteding van de Wedstrijdsport Subsidie en andere technische zaken.

De TC bestaat uit vertegenwoordigers uit de verschillende trainingsgroepen. Momenteel zijn dit: Flip de Jong (competitieleider en tevens voorzitter), Mark Notermans, Robert Hauptmeijer, Sem Snitselaar, Miranda Hop en Annemijn van Klink. Daarnaast werkt de commissie nauw samen met de studenttrainers en hoofdtrainer Mark Modderman.

Heb je vragen of opmerkingen voor de TC? Mail dan naar tc@stuban.nl.

De JES-Redactie

JES betekent Je Eigen Stubanblad. De JES is het roemruchte clubblad van badmintonclub Stuban. Het verschijnt in drie à vier keer per seizoen en bevat allerlei wetenswaardigheden over badminton en Stuban. Met dit blad blijf je natuurlijk ook de hoogte van alle roddels binnen Stuban. Verplichte lectuur dus voor elke Stubanees! Op dit moment zit Sven Ebben in de JES commissie. De JES wordt tegenwoordig via de mail naar al onze leden verstuurd.

Wil je je eigen JES-editie of wil je de redactie bereiken, stuur dan een mailtje naar jes@stuban.nl.

De Bata commissie

Dit jaar zijn Jelte Schermer en Dustin Wong verantwoordelijk voor de Bata Commissie. Deze race bestaat uit 25 etappes variërend van 3 tot 12 km. De start is vanaf het Radboud Sportcentrum in Nijmegen om 0.00 uur (nacht van vrijdag op zaterdag). De finish is ’s middags op de campus van de Universiteit Twente in Enschede. Aansluitend barst het grootste studentenfeest van Nederland los. Meer informatie is te vinden op: www.batavierenrace.nl.

Voor de volgende Batavierenrace op 28 en 29 april 2023 zal de commissie weer op zoek gaan naar een team. Lijkt het jou leuk om mee te doen, of wil je de Bata commissie ergens anders voor bereiken, stuur dan een mailtje naar bata@stuban.nl.

De Kascommissie

Zoals elke zichzelf respecterende vereniging betaamt, dient ook Stuban voor een goede financiële boekhouding te zorgen. Hiervoor stelt de Algemene Ledenvergadering (ALV) ieder jaar een kascontrole commissie samen. Deze controleert aan het eind van ieder seizoen de cash-flow stromen in het ‘grote’ kasboek en houdt winst – c.q. verliesperspectieven in de gaten. Op dit moment bestaat de kascommissie uit Merel Rijn, Mark Dommerholt en Rutger Kemperman.

De Websitecommissie

De Websitecommissie wordt momenteel gevormd door Rutger Kemperman en Sven Ebben. De websitecommissie zorgt voor het onderhoud van de website en de beschikbaarheid van alle nieuwtjes over bijvoorbeeld de competitie, toernooien en foto’s. Ook heeft de websitecommissie deze nieuwe website recent gemaakt.

Heb je vragen of opmerkingen over de website, stuur dan een mailtje naar: webmaster@stuban.nl.

De Vrienden-Familie Toernooi commissie

Het Vrienden-Familie Toernooi (voorheen NUIK) vindt aan het einde van elk seizoen plaats en is een gezelligheidstoernooi, waar Stubanezen samen met vrienden en familie om de kampioenschap gaan strijden. Het toernooi duurt een middag en eindigt meestal met een gezamenlijk diner. De commissie bestaat momenteel uit Maite van den Noort, Jordi Vermeer en Flip de Jong.

De NUIK commissie kun je bereiken door te mailen naar nuik@stuban.nl.

De Toernooicommissie

Ieder jaar, vroeg in het toernooiseizoen, wordt het jaarlijkse Open Stubantoernooi georganiseerd. Daarvoor wordt een toernooicommissie benodigd, die alle zaken rondom het Stubantoernooi regelt. Dit jaar zal het toernooi worden georganiseerd op 11 maart 2023. De toernooicommissie hiervoor bestaat uit Jelte Schermer, Aldo Gunsing, Tosca Veerbeek, Esmée van den Beld, Maite van den Noort en Matthijs van Wilgenburg.

Wil je meehelpen of de toernooicommissie bereiken kan dat via toernooi@stuban.nl.

De Kledingcommissie

De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de clubkleding. Dit houdt in ontwerp, inventarisatie naar de leden toe, bestelling en afronding. Jelte Schermer, Esmée van den Beld, Sven Ebben, Matthijs van Wilgenburg en Iris Eringfeld nemen deze taak op zich. 

Heb je interesse in de clubkleding, stuur dan een mailtje naar kleding@stuban.nl.

De Sponsorcommissie

Bij Stuban kunnen we trainen, wedstrijden en toernooien spelen, clubkleding dragen, en sportieve en ontspannende activiteiten doen. Dit alles kost helaas geld. Daarom doet de sponsorcommissie er alles aan om extra geld binnen te halen en de ledencontributie laag te houden. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het contact met huidige sponsoren en het werven van nieuwe sponsoren. Dit jaar bestaat de commissie uit Jelte Schermer, Dustin Wong en Sven Ebben.

Heb je interesse in de sponsorcommissie? Stuur dan een mailtje naar sponsor@stuban.nl.

De Trainingskampcommissie

Ook voor de start van het volgende seizoen, september 2023, zal weer een trainingskamp plaatsvinden. Jelte Schermer, Dustin Wong en Matthijs van Wilgenburg zijn verantwoordelijk voor de commissie. De bedoeling is om ieder jaar voordat de competitie begint dit kamp te organiseren om zo de spelers voor het nieuwe seizoen klaar te stomen. Tijdens dit weekend willen we een weekend lang op hoog niveau trainen, zodat onze teams beter op elkaar zijn ingespeeld. Daarnaast kan iedereen zo ook hun teamgenoten en andere teams beter leren kennen!

Heb je interesse in de trainingskampcommissie? Stuur dan een mailtje naar trainingskamp@stuban.nl.

De CroCo 🐊

De CroCo, in 2021 origineel in leven geroepen onder de noemer van de Camping Commissie. De commissie heeft met het eerste (en hopelijk jaarlijkse) camping toernooi een blijvende indruk achter gelaten bij niet enkel Stuban, maar ook bij onze geweldige vrienden de tafeltennissers van Akris, en de frisbeeërs van de BFrisbee2’s! Na een geweldige sportieve dag en een knus feest na bleef het enthousiasme groot bij de commissie. Ook op verzoek van leden uit alle 3 de verenigingen om meer activiteiten tussen deze verenigingen te organiseren is er besloten om de commissie om te dopen tot de CroCo, oftewel de cross-over commissie. De commissie kijkt uit naar veel gezelligheid op de activiteiten die georganiseerd zullen worden komend jaar om de leden van onze prachtige campingsporten te bundelen!