Stubantoernooi

Het open Stubantoernooi wordt jaarlijks georganiseerd door leden van Stuban. Dit jaar vond het toernooi plaats op 11 maart 2023 in het Radboud Sportcentrum te Nijmegen! Er werd gespeeld in de categorieën 3, 6 en 8, volgens een poule-afvalsysteem.

Ook dit jaar was er een thema verbonden aan het toernooi: Murder Mystery. Onze arme Afgemaakte Aldo was vermoord, maar door wie, waar en hoe? Je kon de clues vinden door de puzzels op te lossen en op zoek te gaan naar hints in het sportcentrum zelf.
Na het toernooi gingen we pizza eten bij De Professor en was er ook een leuk feest, in het thema natuurlijk.

We hopen dat jullie deze editie van het Stubantoernooi ook zo geslaagd vonden! Als we meer informatie hebben over het Stubantoernooi voor volgend jaar, zal dat ook op deze pagina verschijnen. De volledige uitslag van 2023 is hier te vinden.

Voor vragen en/of opmerkingen kan gemaild worden naar: toernooi@stuban.nl

———————————————————————————————————
The open Stuban tournament is organised annually by members of Stuban. This year, the tournament took place on 11 March 2023 at the Radboud Sports Centre in Nijmegen! Games were played in categories 3, 6 and 8, according to a pool-elimination system.

This year’s tournament also had a theme: Murder Mystery. Our poor ‘Afgemaakte Aldo’ had been murdered, but by whom, where and how? You could find the clues by solving puzzles and looking for hints in the sports centre itself.
After the tournament, we had pizza at The Professor and there was also a fantastic party, in the theme of course.

We hope you enjoyed this edition of the Stuban tournament as well! When we have more information about next year’s Stuban tournament, it will also appear on this page. The full results of 2023 can be found here.

For questions and/or comments please email: toernooi@stuban.nl