Bestuur

Het Stuban bestuur bestaat uit 5 functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris PR en competitieleider. Hieronder kun je van iedere functie de functieomschrijving downloaden.

Huidig bestuur

Het 56e bestuur der NSBC Stuban bestaat, op constitutionele volgorde uit: Jelte Schermer, Sven Ebben, Rutger Kemperman, Esmée van den Beld en Janine Stekelenburg.

Hieronder stellen zij zich voor. Klik hier voor meer informatie over vorige besturen.

Voorzitter/Chairman: Jelte Schermer

Veel van jullie kennen mij al, maar ik zal me toch nog even voorstellen. Ik ben Jelte, premaster student chemistry aan de RU en tevens enthousiast badminton en korfballer. Ondertussen zit ik ruim drie jaar bij onze gezellige club en leek het me een leuke uitdaging om het voorzitterschap binnen het 56e bestuur op mij te nemen. Voorheen heb ik de functie van Competitieleider bekleed en ben ik Commissaris Sport bij de sportkoepel, de NSSR, geweest, waar ik dan ook veel kennis en ervaring op heb gedaan in het besturen van een sportvereniging. Op het moment ben ik ook als studentmederwerker werkzaam op het sportcentrum binnen het faciliteitsbeheer team wat zorgt voor onderhoud, materialen en troubleshooting binnen het RSC. Met deze ervaringen wil ik Stuban over het komende jaar graag verder helpen ontwikkelen en innoveren. Ik heb ontzettend veel zin om met het leuke dynamische team wat het 55e voor jullie heeft neergezet een prachtjaar neer te zetten en zie jullie ongetwijfeld weer snel terug op de baan!


Many of you already know me but I will introduce myself for those who don’t. I am Jelte, premaster student chemistry at the RU and enthusiastic badminton and korfball player. In the meantime, I have been a member of our association for over 3 years and it seemed a nice challenge to take on the position of Chairman in the 56th board. I previously held the position of Competition Leader and I was Sports Commissioner at the sports umbrella organization, the NSSR, where I also gained a lot of knowledge and experience in managing a sports association. At the moment I also work as a student employee at the sports center within the facility management team which takes care of maintenance, materials and troubleshooting within the RSC. With these experiences I would like to help Stuban further develop and innovate over the coming year. I am really looking forward to having a wonderful year with the nice dynamic team that has put together by the 55th board and I will undoubtedly see you back in the halls soon!

Contact: voorzitter@stuban.nl

Secretaris/Secretary: Sven Ebben

Mijn naam is Sven, ik bevind me nu 20 jaar op deze aardbol en studeer Molecular Life Sciences. Tijdens het eerste half jaar loop ik ook stage op een middelbare school. In mijn vrije tijd doe ik graag aan wandelen, koken en badminton (wie had dat gedacht). Vroeger heb ik gespeeld bij BC Thiela in mijn geboortestad Tiel en ik zit nu 2 jaar bij Stuban. Ik speel in de B bij het niet al te best presterende, doch enthousiaste, team 7. Komend jaar wil ik graag de rol van secretaris vervullen in het bestuur. Ik heb deze functie al 2 jaar elders gehad en ik hoop dat we Stuban ook komend jaar weer draaiende kunnen houden! Ik zie ernaar uit om jullie bij de trainingen weer te zien en hopelijk mogen we een hoop nieuwe leden verwelkomen.


My name is Sven, I have been on this globe for 20 years now and study Molecular Life Sciences. During the first six months I will also be doing an internship at a highschool. In my spare time I enjoy hiking, cooking and playing badminton (who would have thought). I used to play at BC Thiela in my hometown Tiel and I’ve been with Stuban for 2 years now. I play in the B in the not too best performing, but enthusiastic, team 7. This year I will fulfill the role of secretary in the board. I’ve had this position elsewhere for 2 years and I hope we can keep Stuban running also coming year! I look forward to seeing you again at the training sessions and hopefully we can welcome a lot of new members.

Contact: secretaris@stuban.nl

Penningmeester/Treasurer: Rutger Kemperman

Rutger is de naam en Penningmeester is de daad in het 56e bestuur van Stuban. Na 12 jaar bij een club in eigen dorp te hebben gespeeld zit ik nu ongeveer anderhalf jaar bij de club, en heb ik in deze korte tijd al prachtig mogen genieten van alle gezelligheid die er te vinden valt. Ik kreeg het idee dat ik buiten de trainingen en competitie om nog meer voor de club wilde doen, ook buiten de activiteiten om die georganiseerd werden. Dit was het moment dat mij subtiel werd gehint dat de positie van Penningmeester nog open was, en dat een bestuursjaar wellicht iets voor mij was. Deze kans pak ik graag met beide handen goed aan en hoop ik het de club door een jaar heen te helpen wat hopelijk in het teken staat van weer volop kunnen draaien na Corona. Met mijn functie binnen het bestuur ben ik er zeker van dat dit een vol jaar wordt gezien ik ook hoop mijn bachelor Bio-Informatica te behalen.


Rutger is the name and Treasurer is the deed in the 56th board of Stuban. After having played at a club in my own village for 12 years, I have been with the club for about a year and a half, and in this short time I have already been able to enjoy all the fun that can be found here. I got the idea that I wanted to do more for the club outside the training and competition, also outside the activities that were organized. This was the moment that I was subtly hinted that the position of Treasurer was still open, and that a board year might be something for me. I like to take this opportunity with both hands and I hope to help the club through a year, which hopefully will be all about being able to come together again after Corona. With my position on the board I am sure that this will be a full year and I also hope to obtain my bachelor’s degree in Bio-Informatics.

Contact: penningmeester@stuban.nl

Commissaris PR/Commissioner PR: Esmée van den Beld

Ik ben Esmée en ik zal komend jaar de functie PR Commissaris in gaan vullen! Ik ben 20 jaar en dit jaar zal ik mijn derde jaar van de bachelor Artificial Intelligence in gaan. Ik ben nu iets meer dan een jaar lid van Stuban en zal komend jaar meespelen in team 1. Aangezien ik graag wat extra’s wilde doen voor de club, leek mij een jaar in het bestuur de perfecte uitdaging. Als PR-commissaris hoop ik te zorgen voor een super leuk en gezellig (hopelijk post-)corona jaar met een heleboel activiteiten.


I am Esmée and I will fill the position of Commissioner PR this year! I am 20 years old and this year I will start my third year of the bachelor Artificial Intelligence. I’ve been a member of Stuban for a little over a year now and will play in team 1 next year. Since I wanted to do something extra for the club, a year on the board seemed like the perfect challenge. As a commissioner PR I hope to ensure a super fun and pleasant (hopefully post-) corona year with a lot of activities.

Contact: pr@stuban.nl

Competitieleider/League Secretary: Janine Stekelenburg

Mijn naam is Janine en ik ben 20 jaar. Ik ben de nieuwe competitieleider in het 56e bestuur van Stuban. Ik kijk er naar uit, heb er heel veel zin in en hoop veel te kunnen leren. Ik ben sinds kort lid van Stuban en begin ook met competitie spelen bij Stuban. Ik vertegenwoordig team 2! Ik heb hiervoor al 10 jaar competitie gespeeld bij mijn oude club in Hengelo dus ik heb al aardig wat ervaring met competitie ;-). Naast mijn functie binnen het bestuur van Stuban studeer ik Toegepaste Psychologie op de HAN. Ik hoop er een mooi jaar van te maken met het nieuwe bestuur en alle leden van Stuban!


My name is Janine and I am 20 years old. I’m the new League Secretary on the 56th board of Stuban. I’m enthusiastic and looking forward to it and hope to be able to learn a lot. I have recently become a member of Stuban and also start playing competition at Stuban. I represent team 2! Before this I played competition for 10 years at my old club in Hengelo, so I already have quite a bit of experience with competition ;-). In addition to my position on the board of Stuban, I study Applied Psychology at the HAN. I hope to have a great year with the new board and all members of Stuban!

Contact: competitieleider@stuban.nl